top of page

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Ośrodek Doradztwa i Szkoleń

 
silwer

Biłgoraj

 
Logo
nic

Profil

Agencja Rozwoju Regionalnego

Biłgorajska Agencja Rozwoju 

Spółka, jako instytucja otoczenia biznesu, prowadzi działalność skierowaną na wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizację przedsięwzięć ukierunkowanych w szczególności na: rozwój gospodarczy regionu i jego promocję, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wprowadzanie nowych form zarządzania, wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć, promocję wyrobów i usług. W tym celu BARR S.A. współpracuje z różnymi podmotami w Polsce (Spółka współpracowała również w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP), podejmując różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy:

  • doradztwo w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności,

  • udzielanie informacji w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności dostępnych instrumentów i form wsparcia w ramach funduszy UE,

  • organizacja szkoleń,

  • udzielanie pożyczek gotówkowych i dotacji,

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

 
 
 
 

Godziny Pracy

Jak do nas trafić

bottom of page